Etická linka je "whistleblowing" nástroj v súlade so zákonom 54/2019 Z.z.
pre hlásenie neetického chovania vo firmách a organizáciách.

Benefity

Slušnosť v podnikání

Až 27 % spoločností sa stretlo s neetickým správaním v radoch svojich zamestnancov. Toto číslo však reprezentuje iba odhalené prípady. Odhadovaná skutočnosť môže byť až dvojnásobná. Neexistuje žiadny dôvod na to, prečo by slušní zamestnanci mali doplácať na neetické správanie sa niekoľkých svojich kolegov.

Prevencia

Etická linka predstavuje jednoduchý a účinný nástroj nielen pre oznamovanie podozrenia z neetického správania sa zamestnancov, alebo obchodných partnerov, ale je taktiež silným a účinným nástrojom prevencie.

Zodpovednosť

Posledné zmeny korporátneho práva a ďalších právnych predpisov posilňujú zodpovednosť managementu a súčasne kladú väčší dôraz na správne nastavenie firmených pravidiel kontroly. Nezávislá etická linka tvorí neoddeliteľnú súčasť kontrolného prostredia.

Lokalizácia

V medzinárodnom firemnom prostredí sú obdobné nástroje bežnou súčasťou kontrolného prostredia, avšak ich nedostatočná lokalizácia výrazne znižuje ich efektivitu. Etická linka zabezpečuje nielen jazykovú, ale aj legislatívno-právnu podporu pre každú vybranú krajinu. Na Slovensku spĺňa aj prísne pravidlá zákona 54/2019 Z.z.

Vlastnosti

Anonymita

Anonymita je jednou z kľúčových motivácií zamestnancov k poskytnutiu informácie. Pokiaľ by etická linka nebola anonymná, ťažko by bolo možné získať akékoľvek relevantné podnety. Napriek tomu dokáže s anonymom komunikovať cez unikátne číslo podnetu.

Nezávislosť

Pilierom kontroly je nezávislosť. Podnety spracované nezávislým poskytovateľom etickej linky sú bez akéhokoľvek vnútorného vplyvu a nesprávnej interpretácie.

Dôvernosť

Advokátska kancelária je garantom, že sa žiadne informácie nepoužijú spôsobom, ktorý by bol v rozpore so zákonom alebo na ujmu oprávnených záujmov klientov a ich etických cieľov.

Medzinárodná metodika

Metodika zhromažďovania, vyhodnocovania a ochrany podnetov je v súlade so zákonom 54/2019 Z.z. ako aj Medzinárodnými štandardami pre profesionálnu prax interného auditu vydaných Medzinárodným inštitútom interných audítorov.

Máte záujem o Etickú linku?
Kontaktujte nás:

Infolinka: +421 221 201 219
info@etickalinka.sk

Zanechajte nám Váš e-mail:

Ďakujeme za kontakt

'; } else { $html = '
'; } echo $html; ?>

Vedeli ste že:

46 % firem zaznamenalo neetické správanie

71 % prípadov zodpovedali zamestnanci

38 % firem utrpelo škodu cez 70 tisíc EUR

Údaje pre Českú republiku a Slovensko,
zdroj: 2011 PwC Global Economic Crime Survey.

Ako Etická linka funguje?

Príjímanie podnetov

Zabezpečené webové rozhranie, telefónna linka alebo schránka u klienta.

Spracovanie podnetov

Notifikácia, prehľad a kategorizácia podnetov advokátskou kanceláriou.

Reporting

Online prístup v niekoľkých úrovniach oprávnenia pre orgány dozoru, managementu, zriaďovateľa a investorov. Archivácia podnetov.

Implementácia Etickej linky

Do 30 dní od podpisu zmluvy garantujeme implementáciu Etickej linky vrátane prípravy vnútorných predpisov, zaškolenia kľúčových zamestnancov, parametrizáciu vstupného webového rozhrania a telefónnej linky. Ďalej zabezpečujeme spracovanie vnútorných predpisov ako aj návrhov internej a externej PR komunikácie.

Referencie

Nadnárodná korporácia, 270 zamestnancov, obrat 26,5 mil. EUR. Opakovaná identifikácia neetického správania sa zamestnancov vo vzťahu k čerpaniu firemných benefitov za obdobie 4 rokov.
Škoda celkom 1,1 mil. EUR.

Nadnárodná farmaceutická spoločnosť, obrat viac ako 40 mil. EUR. Opakovaná realizácie obchodov s devízami mimo pravidiel „corporate governance“..
Škoda 1,7 mil. EUR.

Nadnárodná spoločnosť, 75 zamestnancov. Vydanie nepravdivého potvrdenia v rámci verejného obstarávania, aktuálne na „black list“ vo verejných obstarávaniach.
Škoda odhadom 2 mil. EUR v tržbách.

Nadnárodná výrobná spoločnosť, sprenevera v oblasti zamestnaneckých benefitov.
Škoda 10 tis. EUR za obdobie 2 rokov.

Firma v oblasti marketingu, 30 zamestnancov. Opakovaná detekcia paralelného podnikania konateľa a predaja vlastného tovaru zákazníkom za obdobie 5 rokov.
Škoda odhadom 370 tis. EUR.